logo_screen

ZJISTĚTE JAK PRACUJEME
A CO OBSAHUJÍ NAŠE PROJEKTY

VSTUPNÍ KONZULTACE

Smyslem vstupní konzultace je setkání s Vámi, na kterém budete mít možnost nám sdělit své představy a požadavky na osvětlení. Na základě těchto informací posuzujeme realizovatelnost projektu a vytváříme první návrhy celkového řešení. Konzultace může probíhat jak nad výkresy plánované stavby, tak přímo v místě realizace osvětlení u stávajících objektů.

NÁVRH DESIGNU OSVĚTLENÍ

Vytvoříme Vám design osvětlení tak, aby odpovídal Vašim požadavkům a zároveň Vám přinesl přidanou hodnotu v podobě kreativního ztvárnění. Součástí návrhu je nejen specifikace produktů vybraných na základě vyzařovacích charakteristik, ale také návrh řízení a napájení celého systému.

SIMULACE

Prostřednictvím 3D technologie vytvoříme model objektu včetně materiálového rozložení pláště. V tomto prostředí jsme schopni na základě vyřazovacích charakteristik přesně simulovat osvětlení. U vizuálně náročnějších projektů Vám můžeme připravit jednoduchou animaci střídání barev.

SVĚTELNÁ ZKOUŠKA

Světelná zkouška probíhá po realizaci opláštění, kdy přivezeme a vyzkoušíme přímo na Vaší fasádě navržená světla. Výhodou světelné zkoušky je, že uvidíte navržené produkty v reálném prostředí včetně působení světelného znečištění z okolních objektů nebo veřejného osvětlení.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V rámci projektové dokumentace Vám připravíme výkresy systémů řízení, vedení kabeláže pro DMX a nízké napětí. Při specifickém umístění svítidel navrhneme výrobní výkresy přípravků, sloužících k uchycení výrobků. Dodáme Vám veškeré technické specifikace navržených svítidel.

REALIZACE

Co navrhneme, to také zrealizujeme. Při realizaci spolupracujeme se všemi subdodavateli, jichž se instalace týká. Součástí realizace je zprovoznění a naprogramování řídícího systému, včetně zaškolení pověřených osob v základním ovládání celého systému.

CHCETE S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

JESTLIŽE HLEDÁTE KREATIVNÍ LIDI, JSME TU PRO VÁS.