U Plovárny Děčín

Dokončili jsme III. fázi architektonického osvětlení komplexu budov u Zámeckého rybníku v Děčíně. Hlavním záměrem bylo zdůraznit vertikální členění fasády v 2.NP a upoutání pozornosti na pískovcový obklad v přízemí budovy.